Co hledáš?

PowerFresh Slim Steam Mop je bez páry

Co dělat, když je PowerFresh Slim Steam Mop bez páry

 • Po odpojení přístroje přejeďte rukou po celé délce kabelu a zkontrolujte, zda není poškozen a netrčí z něho dráty
 • Ujistěte se, že je jednotka zapojena do fungující zásuvky – zkuste použít jinou zásuvku
 • Otevřete horní víčko nádrže na vodu a naplňte ji 355 ml destilované nebo demineralizované vody (doporučeno)
  • Můžete použít i vodu z kohoutku

Naplnit nádrž PowerFresh Slim Steam

 • Ujistěte se, že kovová kulička s trubičkou v nádrži dosahují do vody. Pokud nedosahují, zatřepte nástavcem, ať se dostane do vody.
 • Vyčistěte dírky rozprašovače na konci tyče nástavce 
  • Upozornění: Dělejte to s odpojeným a zcela vychladlým přístrojem

Odpojit rukojeť PowerFresh Slim Steam

 • Opatrně sestavte nohu a tyčinku zacvaknutím na správné místo
 • Zapojte přístroj a zkontrolujte, zda na dotykové obrazovce nesvítí při zapínání nějaké kontrolky
  • Bliká modrá kontrolka uprostřed = parní mop se zahřívá (čekejte 30–60 sekund)
  • Kontrolka uprostřed svítí nepřerušovaně modře = přístroj se zahřál a je připraven na volbu nízkotlaké nebo vysokotlaké páry

Spouštěč páry u PowerFresh Slim Steam

 • Stiskněte spouštěč páry na rukojeti. Když se nevrátí zpět, kontaktujte prosím Zákaznický servis BISSELL

Spouštěč na rukojeti u PowerFresh Slim Steam

Sdílejte tento tip