Co hledáš?

Stain Eraser je bez energie

Co dělat, když je Stain Eraser bez energie

 • Zkontrolujte, zda používáte tu správnou nabíječku
 • Odpojte nabíječku od přístroje i od zásuvky ve stěně
 • Přejeďte rukou po celé délce kabelu a zkontrolujte, zda není poškozen nebo v něm nejsou trhliny nebo proražená místa
 • Zkontrolujte zástrčky, zda nejsou poškozeny
  • V případě poškození bude nutno objednat novou nabíječku

Stain Eraser bez energie 1

 • Vložte adaptér nabíječky do nabíjecího portu na rukojeti poblíž základny jednotky
 • Zasuňte zástrčku do funkční zásuvky
  • Modré kontrolky v horní části baterie by se měly rozsvítit
 • Jestliže všechny 3 modré kontrolky blikají při zapojeném napájecím kabelu nabíječky, kontaktujte prosím Zákaznickou podporu BISSELL

Modré kontrolky přístroje Stain Eraser

 • Jestliže kontrolky nesvítí, odpojte přístroj od zásuvky ve zdi a zkuste zapojit do téže zásuvky jiné zařízení (např. nabíječku mobilního telefonu, lampu)
  • Pokud zásuvka nefunguje ani pro jiné zařízení, vyzkoušejte nabíječku v jiné zásuvce

Modré kontrolky přístroje Stain Eraser nesvítí

 • Před prvním použitím nabíjejte jednotku 4 hodiny
  • Doba provozu je přibližně 15 minut

Stav kontrolek přístroje Stain Eraser

 • Pokud se přístroj stále nenabíjí nebo nemá energii, kontaktujte prosím Zákaznickou podporu BISSELL
Sdílejte tento tip