Co hledáš?

SpinWave netěsní

Co dělat, když SpinWave netěsní

  • Odpojte stroj ze zásuvky
  • Vytáhněte nádrž z jednotky tím, že ji zvednete
  • Odšroubujte víčko nádrže a zkontrolujte, zda není prasklé/poškozené
  • Zašroubujte víčko pevně zpátky otočením ve směru pohybu hodinových ručiček

Šroubovací víčko SpinWave

  • Nad dřezem otočte nádrž vzhůru nohama s víčkem dole
  • Může vytéct malé množství vody, ale to po několika sekundách odezní, to je normální
  • Pokud voda vytéká i nadále, budete muset objednat nové víčko a vložku
  • Zasuňte nádrž zpátky do tělesa přístroje, až zaklapne

Zašroubujte víčko SpinWave, až uslyšíte zacvaknutí

  • Zkontrolujte, jestli není nádrž prasklá a neprotéká; poškozenou nádrž vyměňte
  • Jestliže přístroj i nadále netěsní, kontaktujte prosím Zákaznický servis BISSELL
Sdílejte tento tip