Co hledáš?

PowerFresh Slim Steam Mop je bez energie

Co dělat, když je PowerFresh Slim Steam Mop bez energie

  • Odpojte přístroj ze zásuvky
  • Zkontrolujte napájecí kabel, zda není poškozen
  • Ujistěte se, že je jednotka zapojena do funkční zásuvky – zkuste použít jinou zásuvku
  • Zkontrolujte, zda na dotykové obrazovce nesvítí nějaké kontrolky
    • Pokud svítí, vyhledejte řešení závady, když je přístroj bez páry
  • Pokud se přístroj stále nezapíná, kontaktujte prosím Zákaznickou podporu BISSELL
Sdílejte tento tip