Co hledáš?

Mop PowerFresh Slim Steam je horký na dotek

Co dělat, když mop PowerFresh Slim Steam je horký na dotek

  • Vnitřek přístroje se zahřívá, a proto může být bílý plast na dotek dosti horký – při zapnutém parním mopu se této oblasti nedotýkejte
  • Po demontáži kovové tyčinky a nástrojů z parního nástavce stiskněte tlačítko „pause“, abyste zabránili náhodnému stisknutí spouště, a nechte ochladit špičku rozprašovače
    • Upozornění: Při ochlazování mohou ze špičky rozprašovače unikat zbytky páry

Při odpojování a připojování nástrojů se ujistěte, že jsou špičky trysky chladné 

Odpojit rukojeť PowerFresh Slim Steam

  • Před odstraněním nebo výměnou nechte návlek dostatečně ochladit

Odstranit návlek z PowerFresh Slim Steam

  • Pokud je plast v blízkosti topného tělesa stroje deformován, kontaktujte prosím Zákaznickou podporu BISSELL
Sdílejte tento tip