Co hledáš?

Kartáč u CrossWave se neotáčí

Co udělat, když se kartáč u CrossWave neotáčí

 • Zapněte přístroj do zásuvky a spusťte čisticí režim („Hard Floor“ nebo „Rug“)

Digitální ovládání CrossWave jedním prstem

 • Nakloňte přístroj, abyste aktivovali kartáčovací váleček
 • Pokud se kartáčovací váleček neotáčí, odpojte přístroj ze zásuvky a vyjměte okno kartáče a kartáčovací váleček
  • K vyjmutí okna kartáče potáhněte za úchyt směrem vzhůru

CrossWave vyjmutí kartáčovacího válce úchytem

 • K vyjmutí kartáčovacího válečku zatáhněte za úchyt kartáčovacího válečku směrem vzhůru

Vytáhněte kartáčovací váleček CrossWave směrem nahoru

 • Odstraňte všechny překážky

Odstraňte překážky CrossWave

 • Vyzkoušejte kartáč přidržením barevného úchytu a otočením druhého konce
  • Pokud se kartáč neotočí, bude potřeba náhradní kartáč
 • Zkontrolujte také viditelné opotřebení na šedě zbarveném konci kartáče (na opačné straně než úchyt)
  • Je normální, že jsou na kartáči stopy po používání – to jeho funkčnost neovlivní
 • Zkontrolujte plastový převod na konci stroje a odstraňte všechny namotané chlupy a odpadky
  • Zkuste otočit převodem rukou
Sdílejte tento tip