Co hledáš?

CrossWave se automaticky vypíná

Co dělat, když se CrossWave automaticky vypíná

 • Zapojte přístroj do zásuvky
 • Zvolte čisticí režim (Rohož nebo Pevná podlaha)

Režim pevné podlahy u CrossWave

 • Jestliže se přístroj nezapne, postupujte podle hledání závady Bez energie
 • Přitlačte šroubovákem bílé držátko za nádrží na čistou vodu a odpojte rukojeť
  • Vytáhněte rukojeť
  • Připojte rukojeť zpět k přístroji – měli byste uslyšet zaklapnutí

Připojení rukojeti CrossWave

 • Nakloňte přístroj, abyste aktivovali kartáčovací váleček
  • Pokud se kartáčovací váleček neotáčí nebo se přístroj po chvíli vypne, pokračujte v hledání závady
 • Odpojte přístroj ze zásuvky
 • Vyjměte okno kartáčovacího válce potáhnutím za držátko směrem nahoru
 • Vyjměte kartáčovací válec potáhnutím kartáčovacího válce za držátko směrem nahoru

Vytáhnout okno kartáčovacího válce CrossWave Vytáhnout kartáčovací válec CrossWave

 • Zkontrolujte konce kartáčovacího válce, zdali na nich nejsou namotané nečistoty nebo chlupy 
 • Přidržte barevné držátko na kartáčovacím válci a otočte druhým koncem
  • Jestliže se kartáč neotáčí, musíte objednat nový
 • Zkontrolujte plastový převod na konci stroje a odstraňte všechny namotané chlupy a nečistoty
  • Zkuste otočit převodem rukou
 • Vložte kartáčovací válec a přitom umístěte nejprve konec s šedým držátkem na pravou stranu přístroje a pak jej potlačte dolů na barevné držátko, dokud nezacvakne

Vyměnit kartáčovací válec CrossWave

 • Vložte zpátky okno kartáčovacího válce

Seřiďte držátka s předními okraji nohy a pak zacvakněte okno na své místo

Vrátit okno kartáčovacího válce CrossWave na místo

 • Zapojte přístroj do zásuvky a nakloňte jej, abyste vyzkoušeli, zda je CrossWave zapnutý a zda bude běžet
Sdílejte tento tip