user
Přihlásit se
Můj košík
Menu

Časté dotazy otázky

SpinWave netěsní

 • Odpojte stroj ze zásuvky
 • Vytáhněte nádrž z jednotky tím, že ji zvednete
 • Odšroubujte víčko nádrže a zkontrolujte, zda není prasklé/poškozené
 • Zašroubujte víčko pevně zpátky otočením ve směru pohybu hodinových ručiček
 • Šroubovací víčko SpinWave

  • Nad dřezem otočte nádrž vzhůru nohama s víčkem dole
  • Může vytéct malé množství vody, ale to po několika sekundách odezní, to je normální
  • Pokud voda vytéká i nadále, budete muset objednat nové víčko a vložku
  • Zasuňte nádrž zpátky do tělesa přístroje, až zaklapne

  Zašroubujte víčko SpinWave, až uslyšíte zacvaknutí

  • Zkontrolujte, jestli není nádrž prasklá a neprotéká; poškozenou nádrž vyměňte
  • Jestliže přístroj i nadále netěsní, kontaktujte prosím Zákaznický servis BISSELL