Co hledáš?

Zásady ochrany soukromí

1        Kdo jsme

1.1 Tyto Zásady ochrany soukromí (dále jen „Zásady“) platí pro zpracovávání osobních informací shromažďovaných od uživatelů našich webových stránek („Vás“) nebo poskytovaných Vámi společnosti BISSELL

1.2        Pro účely Obecného nařízení o ochraně osobních údajů z roku 2016 (dále jen „GDPR“, v platném znění) jsou správci údajů BISSELL International Trading Company B.V a United States BISSELL Homecare, Inc. Slova „my“, „náš“ nebo „naše“ se vztahují ke společnosti BISSELL International Trading Company B.V.

1.3        Naše společnost sídlí v Nizozemsku, na adrese Stadhouderskade 55, 1072 AB Amsterdam.

1.4        Zavazujeme se chránit a respektovat Vaše soukromí. Účelem těchto Zásad je objasnit, jak získáváme, používáme a zabezpečujeme osobní údaje shromažďované v naší síti webových stránek nebo poskytované přímo Vámi.

 

2         Klíčové definice

2.1        Osobně identifikovatelné informace (dále jen „PII“) jsou všechny informace vztahující se k identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě včetně jména, kontaktních údajů, profesního zařazení a zaměstnavatele. Pro účely GDPR může být soukromá adresa internetového protokolu (dále jen „IP adresa“) považována za PII.

2.2        Sledovací technologie jsou anonymní identifikátory cookies, webové indexy, sledovací technologie pro personalizaci reklamy a další technologická řešení poskytující podobné funkce. Tyto technologie mohou zahrnovat primární cookies (cookies vztahující se k doméně navštívené webové stránky) a cookies třetích stran (cookies vztahující se k jiné doméně, než je doména navštívené webové stránky, umístěné na navštívené stránky jinou webovou stránkou), lokální sdílené objekty (běžně označované jako „Flash Cookies“), HTML 5 Cookies a sledovací pixely (včetně průhledných GIFů).

2.3        Uživatel nebo Vy je jakákoliv osoba, která si prohlíží nebo používá webové stránky, ať už je či není zákazníkem nebo potenciálním zákazníkem.

 

3         Jaké informace shromažďujeme a jak je shromažďujeme?

3.1        Osobně identifikovatelné informace (PII)

Shromažďujeme a zpracováváme PII omezující se na informace nezbytné k dosažení jednoho nebo několika legitimních obchodních cílů popsaných v těchto Zásadách. PII mohou zahrnovat:

 • Základní informace jako Vaše jméno, adresa, telefonní číslo nebo e-mailová adresa
 • Záznamy o veškeré korespondenci k záležitosti, v níž jste nás kontaktovali
 • Podrobnosti Vaší návštěvy na našich webových stránkách a zdrojích, na které vstupujete

Kromě PII, které nám poskytuje v souladu s výše uvedeným, nebudeme shromažďovat ani ukládat žádné informace, o něž Vás předem nepožádáme.

 

3.2        Informace, které získáváme nepřímo

 • Můžeme shromažďovat dostupné informace o Vašem zařízení včetně vaší IP adresy, operačního systému a typu prohlížeče.
 • Analytické, behaviorální a přihlašovací údaje. Můžeme shromažďovat určité informace o tom, jak používáte naše stránky, jako například informace o Vaší návštěvě a o interakci s naším obsahem.

 

3.3        Cookies

Jeden ze způsobů, jakým shromažďujeme tyto informace, je využití sledovacích technologií, jako například cookies. Cookies jsou malé textové soubory obsahující informace, které jsou uloženy na Vašem zařízení. Pomáhají nám zlepšovat webové stránky a poskytovat lepší a lépe personalizované služby. Umožňují nám:

 • Odhadnout počet našich sledujících a uživatelské trendy
 • Ukládat informace o Vašich preferencích, což nám umožní přizpůsobit naše stránky Vašim individuálním zájmům
 • Urychlit Vaše vyhledávání
 • Rozpoznat Vás, když se vrátíte na naše stránky

Při první návštěvě našich stránek (nebo při dalších příležitostech, jestliže bylo cookie se záznamem Vašeho souhlasu vymazáno) Vás požádáme o souhlas s používáním cookies. Nedáte-li nám však zmíněný souhlas, možná nebudete moci využívat všechny interaktivní funkce našich stránek.

Kompletní seznam cookies používaných na našich webových stránkách je uveden v našich  Zásadách používání cookies .

Kdykoliv můžete spravovat své nastavení cookies: Správa nastavení cookies

 

3.4        Další informace

Naše stránky mohou občas obsahovat odkazy na webové stránky našich partnerských sítí a poboček nebo naopak z nich. Pokud budete sledovat odkaz na kteroukoliv z těchto webových stránek, vezměte prosím na vědomí, že tyto webové stránky mají své vlastní zásady ochrany soukromí a že my nepřebíráme žádnou odpovědnost ani neručíme za tyto zásady. Než zadáte na těmto webových stránkách jakékoliv osobní údaje, přečtěte si prosím jejich zásady.

 

4         Jak jsou využívány Vaše informace?

4.1        Informace nashromážděné od Vás využíváme následovně:

 • Poskytujeme Vám výrobky, služby, publikace a informace, které od nás žádáte, k nimž chcete přístup nebo které by Vás mohly zajímat
 • Dodáváme nebo zobrazujeme obsah, který odpovídá Vašim obchodním zájmům a povinnostem
 • Kontaktujeme Vás s pozvánkami a informacemi o našich produktech a službách, směřovaných k Vašim obchodním zájmům a oblastem působnosti
 • Zpracováváme informace o Vašich objednávkách online včetně údajů objednávky, platební metody a dodací adresy.

 

4.2        Můžeme analyzovat také informace získávané od Vás nepřímo. Účel:

 • Pomoci nám rozpoznat Váš počítač jako dřívějšího návštěvníka a ukládat/pamatovat si jakékoliv preference, které jste projevili při předchozích návštěvách našich stránek
 • Pomoci nám zlepšovat obsah a stránky
 • Identifikovat trendy, statistiky a zjištění, které by mohly přispět ke zlepšení našich služeb
 • Identifikovat citlivost trhu a relativní zájem trhu u specifických kategorií produktů. Nashromážděné informace můžeme využít také k zasílání dotazníků spokojenosti, anket a obchodních informací

 

5         Proč shromažďujeme Vaše informace?

Shromažďujeme Vaše informace, abychom s Vámi měli lepší obchodní vztah a abychom Vám mohli nabídnout příležitost získat naše produkty a služby odpovídající Vašim obchodním zájmům. Shromažďování těchto informací nám pomáhá přizpůsobit naše výrobky a služby Vašim potřebám a tudíž s Vámi komunikovat efektivněji. Uvědomujeme si, že mnozí z našich zákazníků využívají širokou škálu mediálních kanálů, takže možná zajistíme mechanismus, jehož prostřednictvím budete moci vyjádřit svůj preferovaný způsob komunikace s námi. Shromažďování Vašich informací nám nakonec umožňuje podnikat efektivněji.

 

6         Co je právním základem pro zpracovávání PII?

6.1        V závislosti na povaze vztahu a účelu každého jednotlivého případu se při zpracovávání PII opíráme o souhlas, smlouvu a legitimní obchodní zájmy. Můžeme například zpracovávat PII se souhlasem Uživatele, když nám povolí umístit cookies na jeho zařízení nebo když zpracováváme informace, které nám poskytl na formuláři jedné z našich webových stránek.

6.2        Je v zájmu našeho podnikání, abychom zlepšovali své služby, a to může zahrnovat zpracovávání Vašich informací, které nám umožní:

 

 • Reagovat na poptávky Uživatele a plnit jeho požadavky
 • Posílat zákazníkům nebo potenciálním zákazníkům relevantní obchodní informace a nabídky
 • Uskutečňovat transakce
 • Zajišťovat zákaznické služby
 • Zasílat administrativní informace
 • Personalizovat Uživatelovy zkušenosti s našimi stránkami
 • Dělat to, co po nás vyžaduje zákon

6.3        Můžeme zpracovávat PII i tehdy, když je to v našem nebo uživatelově legitimním zájmu a když tyto zájmy nejsou potlačeny právem na ochranu osobních údajů. Tyto legitimní zájmy zahrnují zajišťování služeb, které nám umožní poskytovat Uživatelům našich stránek relevantnější obsah.

 

7         S kým sdílíme Vaše informace?

7.1        Vaše PII můžeme sdělit kterékoliv společnosti z naší skupiny, což znamená našim pobočkám nebo naší holdingové společnosti a jejím pobočkám.

7.2        Jsme oficiálním distributorem, a proto budou Vaše osobní údaje sdíleny rovněž s firmou BISSELL.

7.3        Vaše PII sdílíme s třetími stranami jen v těchto případech:

 • Když jsme povinni zveřejnit nebo sdílet Vaše PII, abychom vyhověli jakémukoliv smluvnímu nebo zákonnému závazku
 • Když jsou námi nebo naším jménem najaty včetně našich doručovatelů, digitálních agentur, agentur zákaznických služeb, marketingových agentur a analytiků Google, které využíváme k získávání statistik týkajících se našich stránek. Tyto společnosti – naši dodavatelé – jsou smluvně vázáni používat osobní údaje, které s nimi sdílíme, pouze k zajišťování služeb, na které jsme si je najali.
 • K ochraně práv, majetku nebo bezpečnost společností BISSELL International Trading Company B.V a United States BISSELL Homecare Inc., našich zákazníků a dalších osob

 

8         Uchovávání údajů

8.1        Budeme uchovávat PII, které nám budete poskytovat po dobu, co budete našimi Zákazníky, nebo jak bude potřeba, abychom Vám mohli poskytovat produkty a služby.

8.2        Nikdy nebudeme uchovávat Vaše PII déle, než po dobu nezbytně nutnou ke splnění účelu, pro nějž byly původně shromažďovány.

8.3        Můžeme uchovávat Vaše PII i po ukončení všech Vašich smluvních vztahů s námi, jestliže je takové uchování přiměřeně nezbytné k dodržení zákonných požadavků, k prevenci podvodného a klamavého jednání nebo v rámci platnosti těchto Zásad a našich Všeobecných obchodních podmínek. Můžeme uchovávat Vaše PII i po určitou omezenou dobu, pokud o to budeme požádáni orgány činnými v trestním řízení.

8.4        Chcete-li získat další informace o době uchovávání Vašich informací, požádejte o ně e-mailem na adrese [email protected]

 

9         Jak uchováváme a chráníme Vaše informace?

9.1        Bezpečnost shromažďovaných údajů bereme velmi vážně. Zavedli jsme technická, organizační i administrativní opatření, která jsou všeobecně přijímána k ochraně PII v našem držení i v držení třetích stran jednajících v našem zastoupení.

9.2        Tím, že nám poskytnete své PII, souhlasíte s tím, že je můžeme ukládat nebo zpracovávat. Podnikneme všechny potřebné kroky, abychom zajistili, že s Vašimi informacemi bude nakládáno bezpečně a v souladu s těmito Zásadami.

9.3        Předávání informací po internetu však bohužel není úplně bezpečné. I když se budeme ze všech sil snažit ochránit vaše PII, nemůžeme zaručit bezpečnost informací přenášených na naše stránky; každý přenos je na Vaše vlastní riziko. Jakmile obdržíme Vaše informace, použijeme striktní postupy a bezpečnostní funkce ve snaze zabránit neoprávněnému přístupu.

 

10     Přístup k informacím, zrušení a Vaše právo na soukromí

10.1     Máte právo k přístupu, úpravě, vymazání, omezení, předání nebo námitce proti využívání Vašich informací. Pokud chcete uplatnit kterékoliv z uvedených práv nebo máte dotazy k těmto Zásadám nebo ke způsobu, jakým využíváme Vaše informace, kontaktujte nás prosím na adrese [email protected]

10.2     Můžete kdykoliv a jakkoliv často měnit nebo aktualizovat informace, které o Vás uchováváme. Nejprve byste měli předložit žádost o kopii Vašich informací, které uchováváme, a to vyplněním našeho formuláře Data Subject Request. Odpovíme na všechny takové dotazy bez zbytečného odkladu a v souladu s ustanoveními GDPR.

10.3     Pokud nabudete dojmu, že jsme na Vaši stížnost neodpověděli řádně nebo včas, můžete kontaktovat našeho pracovníka ve funkci Director of Operations Development na adrese [email protected] nebo informační kancelář komisaře.

 

11     Změny v Zásadách ochrany soukromí

11.1     BISSELL International Trading Company B.V si vyhrazuje právo čas od času upravit nebo doplnit tyto Zásady. Bez Vašeho souhlasu nebudeme omezovat Vaše práva podle těchto Zásad. Pokud provedeme změny v našich Zásadách, uvedeme je na těchto stránkách v příloze k datu aktualizace „Last Updated“ ve spodním okraji těchto Zásad. Z těchto důvodů Vám doporučujeme, abyste tyto Zásady pravidelně četli.

11.2     Dalším používáním webové stránky nebo přístupem k obsahu uvedeném na webové stránce vyjadřujete svůj souhlas s upravenými Zásadami. Pokud budou provedeny jakékoliv změny ve využívání Vašich PII způsobem zásadně odlišným od způsobu uplatňovaného v době jejich shromažďování, upozorníme Vás na to uvedením poznámky na našich stránkách. Pokud máte námitky proti kterékoliv ze změn nebo k celým Zásadám, kontaktujte nás prosím na adrese [email protected]

 

12  Všeobecné podmínky Zákaznických hodnocení a recenzí

Tyto Podmínky používání upravují Vaše chování spojené se službou Zákaznických hodnocení a recenzí nabízenou webovými stránkami BISSELL (dále jen „služby CRR“). V rozsahu jakéhokoliv rozporu mezi Zásadami ochrany soukromí webové stránky společnosti BISSELL a těchto Podmínek používání mají s ohledem na služby CRR přednost tyto Podmínky používání.

Při zadávání jakéhokoliv obsahu na webové stránky BISSELL prohlašujete, že:

 • jste jediným autorem a majitelem práv k duševnímu vlastnictví tohoto příspěvku;
 • se dobrovolně vzdáváte všech „morálních práv“, která by mohla být s tímto obsahem spojována;
 • veškerý Vámi poskytnutý obsah je bezchybný;
 • je Vám nejméně 18 let;
 • užívání Vámi poskytnutého obsahu neporušuje tyto Podmínky používání a nezpůsobí újmu žádné osobě či subjektu.

Dále souhlasíte, že neposkytnete žádný obsah:

 • o němž víte, že je nepravdivý, nepřesný nebo zavádějící;
 • který by zasahoval do autorských práv třetích stran, patentů, obchodních známek, obchodního tajemství nebo dalších vlastnických práv nebo práv na ochranu osobnosti nebo soukromí;
 • který porušuje zákon, zákonná ustanovení, vyhlášky nebo regulace (včetně mimo jiné ustanovení týkajících se kontroly vývozu, ochrany spotřebitele, nekalé soutěže, diskriminace nebo klamavé reklamy);
 • který je nebo může být důvodně považován za hanlivý, urážlivý, nenávistný, rasově či nábožensky zaujatý či nesnášenlivý, nezákonně ohrožující nebo obtěžující vůči jakékoliv osobě, sdružení nebo společnosti;
 • za který jste byli odměněni nebo jste získali uznání jakékoliv třetí strany;
 • který obsahuje informace, které odkazují na jiné webové stránky, adresy, e-mailové adresy, kontaktní informace nebo telefonní čísla;
 • který obsahuje počítačové viry, červy nebo další programy či soubory znamenající potenciální hrozbu zničení počítače.

Souhlasíte s odškodněním a zbavením odpovědnosti společnosti BISSELL (a jejích úředníků, ředitelů, zástupců, poboček, sdružených podniků, zaměstnanců a externích poskytovatelů služeb včetně mimo jiné Bazaarvoice, Inc.) za všechny stížnosti, nároky a škody (aktuální i následné) jakéhokoliv druhu a povahy, známé i neznámé, včetně přiměřených právních poplatků vzniklých v důsledku porušení svých závazků a záruk ustanovených výše, nebo za Vaše porušení jakéhokoliv zákona nebo práv třetí strany.

K jakémukoliv poskytnutému obsahu přiznáváte společnosti BISSELL časově neomezená, neodvolatelná, bezplatná, přenosná práva a licenci k užívání, kopírování, úpravám, vymazání v plném rozsahu, přizpůsobení, publikování, překladu, vytváření odvozených děl anebo k prodeji anebo distribuci takového obsahu anebo zahrnutí takového obsahu do jakékoliv formy, média nebo technologie na celém světě, aniž by Vám musela poskytnout kompenzaci.

Veškerý Vámi poskytnutý obsah může být využit podle vlastního uvážení společnosti BISSELL. BISSELL si vyhrazuje právo změnit, zestručnit nebo vymazat jakýkoliv obsah na webových stránkách BISSELL, o němž BISSELL nabude vlastního dojmu, že porušuje pokyny pro obsah nebo jakákoliv jiná ustanovení těchto Podmínek používání. BISSELL Vám nezaručuje, že od něj dostanete nějakou náhradu za úpravu nebo vymazání Vámi poskytnutého obsahu. Hodnocení a písemné komentáře jsou obvykle přidány na web během dvou až čtyř pracovních dnů. Avšak BISSELL si vyhrazuje právo odstranit nebo odmítnout publikovat jakýkoliv příspěvek, a to z jakéhokoliv důvodu. Potvrzujete, že Vy, a nikoliv BISSELL zodpovídáte za obsah Vašeho příspěvku. Žádná část Vámi poskytnutého obsahu nesmí být předmětem jakéhokoliv závazku důvěrnosti ze strany společnosti BISSELL, jejích zástupců, poboček, přidružených společností, partnerů nebo externích poskytovatelů služeb a jejich příslušných ředitelů, úředníků a zaměstnanců.

Poskytnutím své e-mailové adresy v souvislosti s hodnocením a recenzí souhlasíte s tím, že BISSELL a jeho externí poskytovatelé služeb mohou používat Vaši e-mailovou adresu ke kontaktu s Vámi ve věci stavu Vaší recenze a z dalších administrativních důvodů.