Časté dotazy

Kontrolka zhasne jakmile je přístroj připravený k stříkání páry. Může to trvat několik minut.

Zařízení odpojte a počkejte (zhruba 5 minut), než přístroj začne stříkat. Zkontrolujte, zda je v nádrži voda. Vodu můžete přidat jakmile přístroj vychladne.

Heatwave Technology® přináší okamžitý zdroj tepla, který pomáhá udržet požadovanou teplotu vody během čištění koberců.

Parní mop je připravený k úklidu zhruba za 30 sekund. S úklidem můžete začít jakmile se rozsvítí kontrolka v přední části přístroje. Nicméně během prvního použití může chvíli trvat než začne vycházet pára, neboť voda musí k ohřívači protéct přes filtr. K této prodlevě dojde pouze během prvního použití nebo při použití nového filtru.

Vyperte ho v běžném pracím cyklu, abyste dosáhli co nejlepších výsledků, použijte prací prostředek. Nepoužívejte bělidlo, neboť by mohlo dojít k rozložení podložky. Na podložky z mikrovlákna nedoporučujeme používat žádnou aviváž.

Konzole hadice zacvakne do zadní části zařízení na průhledné straně nádrže. Flexibilní hadice se poté ovine kolem přístroje, na místě ji drží závěs.

Váš nový parní mop nemá tlačítko pro zapnutí nebo vypnutí. Mop se zapne po zapojení do sítě a zapnutý zůstane až do okamžiku, kdy ho ze sítě odpojíte. Tlačítko Úroveň páry použijte k nastavení toho, jakou úroveň páry chcete použít. Kontrolka Úroveň páry se po zapnutí rozbliká modře a jakmile je mop připravený, svítí modře.

Parní mop na místě držte zhruba 15-20 sekund, tak se vám podaří dezinfikovat podlahy a zabít bakterie jako je E.coli a salmonela.

Barva filtru se změní ze zelené a bílé na modrou, což znamená, že nastal čas na výměnu. Filtr je třeba vyměnit i v případě, že se zdá být prasklý.

Jediné co potřebujete je plochý šroubovák! V trubici je zarážka, která přidržuje kryt na místě. Abyste ji uvolnili, zasuňte šroubovák do trubice, a odpojte kryt. Viz fotografie:

 

spotclean

Pokud je vyjmutí filtru obtížné, odpojte hadici a potom použijte „úchyty“ na filtru. Začněte tím, že nejprve odpojíte spodní hadici, potom otočte horní hadici doleva a vysuňte ji. Potom uchopte filtr po stranách a vysuňte ho. „Ukázkový“ filtr má jeden úchyt. Bílý filtr má dva úchyty, jeden po každé straně.

Do nádrže nelijte vařící vodu nebo vodu ohřátou v mikrovlnné troubě. Do nádrže lze nalít vodu o teplotě až 60 stupňů Celsia, ne vyšší.

 • Zkontrolujte, zda je tlačítko zapnuté. Pokud ne, kartáč se nebude otáčet. Poznámka: Spínač kartáče se vypne poté, co vypnete přístroj.

  Zkontrolujte, zda se na kartáči nenachází nečistoty.

 • V případě, že ano...
  - Tento přístroj má funkci resetování válce s kartáčem, takže pokud se do kartáče dostane příliš velká nečistota, válec s kartáčem se vypne.
  - Pokud k tomu dojde, zařízení vypněte a nečistoty odstraňte.
  - Počkejte zhruba 15 sekund než motor vychladne, potom přístroj znovu zapněte. Kartáč poté bude fungovat správně. 

  V případě, že se neobjeví známky překážek...
  - Válec s kartáčem je třeba zbavit nečistot. Přístroj vypněte a otočte tak, aby kartáč směřoval k vám
  - Zatímco budete kontrolovat spodní část přístroje, zkontrolujte zámek, který se nachází v pravé části patky. Pokud je zamknutý, posuvné tlačítko bude ukazovat na symbol „zámku“. Abyste ho odemkli, přesuňte ho na symbol „odemknuto“. (Viz obrázky níže)

  lock

  Zdvihněte nástavec a vyjměte kartáč z patky a zbavte ho nečistot.  (Viz obrázek níže). Poznámka:  Není zde žádný pás, který by bylo možné vyjmout a zkontrolovat.

  lift the tab

  Je-li válec s kartáčem sejmutý, zkontrolujte víčka na válci s kartáčem a kryt patky, zkontrolujte, zda nedošlo k poškození víček. Rovněž zkontrolujte a odstraňte nečistoty nahromaděné na válci s kartáčem.

  Kartáč dejte zpět na místo a zajistěte zámek, šipky posuňte na symbol „zámku“. Čtvercová koncovka je ve čtvercovém portu pod západkou. Pokuste se otočit kartáčem rukou. Pokud funguje, vysavač postavte kolmo, zapněte napájení a zkontrolujte, zda kartáč začne otáčet.

  Pokud se kartáč neotáčí, patku znovu sejměte, sejměte kartáč a zkuste jiný kartáč (pokud byl s přístrojem dodán víc než jeden kartáč). Pokud kartáč funguje, druhý kartáč bude třeba vyměnit.

  Pokud se kartáč neotáčí a jiný kartáč nefunguje, kontaktujte společnost BISSELL, prosím

Číslo modelu a sériové číslo se nachází v zadní části vysavače.

Multireach serial number

Parní mop BISSEL zajišťuje 100% úklid bez chemických látek. V nádrži se nedoporučuje použít cokoliv jiného než vodu (destilovanou). Navštivte naše stránky věnované parním mopům, kde o těchto inovativních produktech získáte více informací.

Ano, všechny modely vysavače Multireach se přestanou nabíjet jakmile jsou plně nabité. Nicméně, v případě 12V modelů je dobíjené možné pouze v případě úplného vybití. Modely 18V a 15,2V lze do nabíječky zapojit kdykoliv.

Toto zařízení lze použít jako vysavač a parní čistič současně. Pokyny pro nastavení naleznete v tabulce níže. Rovněž ho lze použít pouze jako vysavač nebo pouze jako parní čistič. Toto zařízení má 6 různých nastavení. Způsob použití tohoto zařízení naleznete v tabulce níže:

instruction of settings vac & steam

Je baterie plně nabitá? Pokud ne, zkontrolujte, zda je přístroj v pozici „VYP.“, poté ho nabijte a zkontrolujte, zda je nabíječka zapojená do fungující zásuvky.

Série 1311 a 1312 potřebuje 4 hodiny nabíjení při prvním použití, a až 4 hodiny při dobíjení, v závislosti na míře používání.

 

Charging

 

Série 1313 potřebuje 8 hodin nabíjení při prvním použití a až 8 hodin nabíjení, aby baterie dosáhla plné kapacity.

 

Charging

 

Zkontrolujte, že používáte pouze nabíječku dodanou s vaším přístrojem MultiReach a že je nabíječka do nabíjecí základny zapojená správně.

Je napájecí kabel zapojený do zásuvky pevně? o Pokud ano, zkontrolujte pojistky nebo jistič. o Zkontrolujte, zda je nabíječka správně zapojená do nabíjecí základny o Zkontrolujte, zda je nabíječka teplá. o Pokud se nabíječka během nabíjení nezahřeje (viz tabulky výše), je třeba nabíječku vyměnit. Poznámka: Nezahřeje se v případě, že je přístroj téměř nebo plně nabitý.

Pokud se nepodaří problémy vyřešit, kontaktujte společnost BISSELL, prosím.

Je zásobník na nečistoty plný?
Jeli nádoba na nečistoty plná, vysypte ji.

Pokud je prázdný, zkontrolujte filtr a to, zda filtr nechybí, zda je správně nainstalovaný do nádoby na nečistoty (filtr se zamkne na místě) (viz obrázky níže).

 

filter

 

filter

 

Chybí některý z filtrů?

Pokud ano, je třeba je objednat. Přístroj nespouštějte bez vloženého filtru. Mohlo by dojít k poškození motoru a zrušení platnosti záruky.

Je filtr špinavý?

Pokud ano, nádobu na nečistoty sejměte z ručního vysavače. Vysuňte držák filtru, který se nachází uprostřed zásobníku na nečistoty. Vysuňte bílý filtr (filtr musíte uvolnit z uzamknuté pozice a zdvihnout ho) a filtr omyjte teplou vodou a čisticím přípravkem. Zkontrolujte, že je suchý a ještě před vložením otřete vnitřní část nádoby na nečistoty otřete. (Způsob vyjmutí filtru je znázorněný na obrázcích níže).

 

filter

 

filter

 

Otřete vnitřní část nádoby na nečistoty ještě než provedete výměnu filtrů, filtry tak budou sedět pevně.

 

Je nádoba na nečistoty usazená bezpečně?

Pokud není, nádobu na nečistoty vyjměte a znovu nasaďte. Měli byste uslyšet „zacvaknutí“ ručního vysavače.

Pokud přístroj fouká prach i nadále, kontaktujte společnost BISSELL.

Modely 1311, 1312 mají ovládání sání na rukojeti. Zkontrolujte, že používáte správné sání pro typ úklidu, který provádíte. Sání lze řídit stisknutím tlačítka „+/-“ na rukojeti. Uslyšíte změnu zvuku motoru - vyšší při vyšším sání; nižší při nižším sání.

Modely 1311 a 1312 využívají technologie EdgeReach™. Pokud přístroj nefunguje správně, zkontrolujte, zda je funkce EdgeReach vypnutá. Pokud není vypnutá, nečistoty budou cirkulovat přístrojem a ten nebude nic vysávat. Nicméně, pokud chcete funkci EdgeReach použít, stiskněte tlačítko „EdgeReach“ na rukojeti. Tak se aktivuje funkce EdgeReach a rozsvítí se kontrolky po stranách patky. (Viz obrázky níže).

EdgeReach bar

Zkontrolujte, zda je patka správně nasazená do konstrukce přístroje a rovněž se ujistěte, zda je ruční vysavač správně nasazený do přístroje. Pokud není ruční vysavač zamknutý na místě, na hlavní části vysavač, přístroj se nezapne.

Ruční vysavač sejměte z hlavní části přístroje. Uchopte rukojeť ručního vysavače a jednoduše ho vytáhněte.

Zkontrolujte, zda je nádoba na nečistoty prázdná. Stiskněte černé tlačítko pod tlačítkem napájení na ručním vysavači. Vyklopte nádobu na nečistoty, vyjměte filtr, nečistoty poté vysypte do koše. (Viz obrázek níže)

dirt cup

Zkontrolujte, zda je nádoba na nečistoty správně nasazená. Měla by na místo zacvaknout a mezi nádobou na nečistoty a baterií by neměla být žádná mezera. (Viz obrázek níže).

BISSELL multireach

Ruční vysavač odpojte z hlavní části přístroje. Odpojte nádobu na nečistoty z ručního vysavače a zařízení zapojte, zkontrolujte sání. (Viz obrázek níže)

suction

Pokud nedochází k sání, ani po vyjmutí ručního vysavače, zapněte napájení a zkontrolujte sání na konci trysky.

Pokud k sání nedochází, zkontrolujte, zda není tryska ucpaná. Pokud je, odstraňte překážku a sání zkontrolujte znovu.

Suction power

Je zásobník na nečistoty plný? Pokud ano - vyprázdněte ho. Pokud je prázdný, zkontrolujte filtr. Je špinavý? Pokud ano, zásobník na nečistoty vyjměte z vysavače. Vysuňte držák filtru, který se nachází uprostřed zásobníku na nečistoty. Vysuňte bílý filtr (filtr musíte uvolnit z uzamknuté pozice a zdvihnout ho) a filtr omyjte teplou vodou a čisticím přípravkem. Než filtr vrátíte na místo, ujistěte se, že je suchý. (Způsob vyjmutí filtru je znázorněný na obrázcích níže).

filter

filter

Otřete vnitřní část nádoby na nečistoty a filtry znovu nasaďte a ruční vysavač nasaďte na hlavní část přístroje. Otestujte sání přístroje. V případě žádného sání pokračujte.

Sejměte patku a zkontrolujte možné ucpání na třech místech (viz obrázky níže)

floor nozzle

filter

Je patka usazená na místě? Při správné instalaci na přístroj uslyšíte „zacvaknutí“.

Je přístroj nabitý? Pokud ne, klikněte na odkaz „Žádný výkon“ a přečtěte si pokyny k nabíjení.

Pokud v přístroji dochází k minimálnímu nebo žádnému sání, kontaktujte společnost BISSELL.

Pozor. Váš mop bude na dotyk horký chvíli poté, co byl používán, zejména jeho základna a další spodní části (rukojeť ne). V zadní části mopu je upozornění.

1. Zkontrolujte nádrž na vodu a ujistěte se, že je na mop zapojená bezpečně.

2. Zkontrolujte víčko, ujistěte se, že není prasklé.

3. Zkontrolujte, že je rubové těsnění v horní části víčka stále připevněné k víčku. Používáte v nádrži něco jiného než vodu? Vinný ocet nezpůsobuje deformaci těsnění. Jiné přípravky mohou způsobit rozklad těsnění a/nebo jiných částí přístroje. Zkontrolujte, zda je v nádrži pouze voda. V nádrži nepoužívejte vinný ocet ani jiné přípravky.

4. Zkontrolujte, zda ventil x (nachází se ve víčku) funguje správně. Na ventil zatlačte nad dřezem a ujistěte se, že z nádrže proudí voda. Pokud došlo k problému, bude třeba, abyste provedli výměnu víčka.

1. Podívejte se na napájecí kabel, zda neobjevíte poškození. Pokud ano, z bezpečnostních důvodů byste měli přístroj přestat používat a kabel nechat vyměnit. Kontaktujte společnost BISSELL a požádejte o jeho výměnu.

2. Zkuste jinou zásuvku a pokud se přístroj nenapájí, zkontrolujte jističe.

3. Váš SpotClean má vnitřní tepelnou pojistku, která ho chrání před přehřátím. Když se tepelná pojistka aktivuje, motor přestane fungovat. Pokud k tomu dojde, postupujte následujícím způsobem:

 • Vysavač vypněte a odpojte ze sítě. 
 • Zkontrolujte konec hadice a nástroj pro odstranění zablokování a v případě potřeby odstraňte část, která vysavač ucpala. 
 • Zkontrolujte nečistoty v nádrži na špinavou vodu a v případě potřeby ji vyčistěte.

Nechte odpojený motor vychladnout, zhruba 30 minut, tepelná pojistka se automaticky restartuje a vy můžete pokračovat v úklidu. Pokud se tepelná pojistka aktivuje i po provedení výše uvedených kroků, kontaktujte společnost BISSELL.

1. Zkontrolujte, zda není nádrž na špinavou vodu plná. Nádrž můžete vyprázdnit dvěma způsoby: Kulaté víčko ve spodní části a černá gumová zástrčka v horní části; pokud je volná nebo odstraněná, sání nebude probíhat. Zkontrolujte, zda se vám podařilo obnovit sání.

 

spotclean

 

2. Vyjměte nádrž na špinavou vodu. Zkontrolujte sání ve spodním otvoru, dejte pod něj svoji ruku.

 

spotclean filter

 

V případě, že nedochází k žádnému sání, kontaktujte BISSELL.

 

IV případě sání vysuňte černé těsnění ze spodní části nádrže, kterou jste vyjmuli. Zkontrolujte, zda těsní, nechybí nebo není nainstalováno na nádrži se špinavou vodou špatně; ujistěte se, že se těsnění otevře - stiskněte plochý konec a potom ho znovu nasaďte. Vysoká strana těsnění musí být zasunuta do kulatého otvoru (viz obrázky níže)

 

spotclean filter

 

Nádrž na špinavou vodu vraťte na místo a uchopte hadici. Zkontrolujte sání na konci hadice bez nasazeného nástavce, zkuste vysát vodu z dřezu nebo kbelíku.

 • V případě ŽÁDNÉHO sání na konci hadice:
  - Zkontrolujte, zda není hadice ucpaná, zdvihněte ji nad zařízení, aby se voda dostala do nádrže na špinavou vodu. Pokud není, kontaktujte společnost BISSELL. V případě sání na konci hadice
  - Zkontrolujte praskliny na nástavci na štěrbiny. V případě potřeby vyměňte.
  - Trysku nástavce vyčistěte kartáčem a/nebo kancelářskou sponkou.

4. SpotClean byl navržen tak, aby se sám chránil před přehřátím, má zabudovanou tepelnou pojistku, která zařízení v případě přehřátí odpojí. Když se tepelná pojistka aktivuje, motor přestane fungovat. Pokud k tomu dojde, zařízení vypněte a odpojte. Zkontrolujte možné zablokování hadice a nástavce a v případě potřeby ho odstraňte. Zkontrolujte nečistoty v nádrži na špinavou vodu a v okolí plastové věže v jejím středu. Počkejte třicet (30) minut a tepelná pojistka se sama automaticky restartuje a úklid může pokračovat.

5. Pokud se vám problém nepodaří vyřešit, kontaktujte BISSELL

1. Poté, co naplníte nádrž na čistou vodu vodou a čisticím přípravkem, opláchněte černé víčko ve spodní části a nádrž umístěte na SpotClean. Nádrž na čistou vodu SpotClean má ve spodní části značky, které vám pomohou s jejím vyrovnáním. Pevně ji přitiskněte do požadované pozice a zkontrolujte těsnění mezi nádrží a základnou přístroje.

spotclean tool

Sejměte nástavec a zkontrolujte, zda trysky po stisknutí spínače stříkají.

spotclean filter

Pokud ne, pokuste se trysku vyčistit pomocí rozložené kancelářské sponky.

spotclean

2. Zkontrolujte, zda je v nádrži na čistou vodu voda/roztok. Nad dřezem stiskněte malý černý ventil ve spodní části nádrže a zkontrolujte, zda z něj vychází voda. Pokud ne, nádrž je třeba vyměnit. Pokud voda ventilem vychází, přístroj mohl ztratit schopnost tlakování. Jemně zdvihněte nádrž na čistou vodu, současně stlačte spouštěč NEBO jemně zmáčkněte nádrž na čistou vodu a současně stiskněte spouštěč.

3. Pokud stříkání probíhá bez sejmutého nástavce, nástavec je třeba vyčistit. Hrot nástavce můžete vyčistit kartáčkem nebo kancelářskou sponkou. Rovněž zkontrolujte možné praskliny na nástavci.

Pomohlo to? Pokud ne

Nádrže několikrát naplňte teplou čistou vodou. Tak se odstraní nánosy, které roztok vytvořil v hadici. Jakmile to provedete, pokuste se o stříkání.

V případě, že se stříkání nedaří aktivovat, kontaktujte BISSELL

Zkontrolujte na jakém místě dochází k úniku. Pokud dochází k úniku ze spodní části nádrže na čistou vodu, přečtěte si naše časté dotazy věnované úniku z nádrže na čistou vodu.

Zkontrolujte, zda je odlučovač v nádrži na špinavou vodu umístěný správně. Šipka na odlučovači musí být vyrovnaná s ikonou zámku, která se nachází na nádrži se špinavou vodou. Pokud není na svém místě, nádrž na špinavou vodu bude unikat nebo dojde k úniku ve spodní části přístroje. Viz obrázek:

 

spotclean

 

Sejměte nádrž na čistou vodu, doplňte vodu a podívejte se, zda nedochází k úniku (zatímco je nádrž sundaná z přístroje).

 
 • Pokud ANO, nádrž na čistou vodu netěsní, v takovém případě si přečtěte část „Netěsnost nádrže na čistou vodu“.
 • Pokud NE, nádrž na čistou vodu NETĚSNÍ, a v takovém případě proveďte následující kroky:
  - Sejměte nádrž na špinavou vodu a podívejte se, zda v místě usazení nezůstala voda. Pokud tam zůstala voda, zkontrolujte, zda černé těsnění na nádrži na špinavou vodu nechybí nebo zda není špatně zasunuto (vysoká strana těsnění musí být zasunuta do otvoru na vnější, kulaté straně nádrže). Zkontrolujte, zda je těsnění otevřené, vyjměte ho a zmáčkněte plochou část, což by ho mělo přinutit, aby se na druhém konci otevřelo. Viz obrázky níže:

spotclean

 

spotclean

 

Zkontrolujte, zda plovák v nádrži na špinavou vodu funguje správně. Vyprázdněte nádrž na špinavou vodu a otočte ji, tam a zpět. Plovák by se měl snadno otáčet tam a zpět. Pokud se plovák zasekne v otevřené pozici, voda se může dostat do krytu. V případě potřeby můžete plovák vyměnit.

Pokud v dané oblasti není ŽÁDNÁ voda, kontaktujte společnost BISSELL.

Nicméně, pokud k úniku dochází ve spodní části přístroje (a krok 2 není problém), kontaktujte společnost BISSELL.

V NÁDRŽI NEPOUŽÍVEJTE VINNÝ OCET ANI JINÝ ROZTOK, POUZE VODU NEBO DESTILOVANOU VODU S VŮNÍ URČENOU K POUŽITÍ V PARNÍCH MOPECH BISSELL.

1. Zkontrolujte, zda je voda ve správné nádrži. (Nádrž na vodu a ne nádrž na nečistoty).

2. Zkontrolujte, zda kontrolka LED „Pára připraven“ přestala blikat (zhruba 30 sekund). Počkejte dokud kontrolka nezačne svítit a pokuste se vypustit páru.

Make sure the "Steam Ready" LED light has finished blinking.

3. Zkontrolujte, zda je kontrolka LED na pozici „VYS.“. Pokud ne, přístroj nebude páru vytvářet.

Make sure the steam setting LED light is on "HI" If it is not lit.

4. Zkontrolujte, že spouštěč na rukojeti držíte až dvě minuty, abyste zařízení dostali do požadovaného stavu.

5. Zkontrolujte, zda je filtr** správně usazený. Vyjměte náplň. Zkontrolujte, zda je černé těsnění na vnější straně jednoho ze dvou portů náplně, uvnitř díry, do které se port vejde, je ventil „X“. Zatlačte ho, abyste si byli jisti, že voda bude protékat (nejprve se ujistěte, že je přístroj odpojený). Dlaní ruky zatlačte náplň na místo a ujistěte se, že je řádně usazená. Tak nedojde k tomu, že by čerpadlo nasávalo vzduch z okolí těsnění. **Ne všechny přístroje mají vodní filtr. Některé mají „cvičný filtr“. V tomto přístroji je nutné použít filtr, vodní filtr je volitelný.

Dummy filter vac & steam

There should be no gap between the filter and the machine when it is installed properly (right).

There should be no gap between the filter and the machine when it is installed properly.

6. Zařízení znovu zapojte, počkejte 30 sekund než kontrolka LED „Pára připravená“ přestane blikat. Tlačítko „VYS“ přepněte do pozice "VYS.“ LED. Spouštěč držte po dobu dvou minut.

7. Byl vložen nový filtr? Pokud ano, držte spouštěč minimálně po dobu 2 minut a nechte filtr, aby se naplnil vodou. Poté se začne vypouštět pára. Filtr můžete ponořit do vody na 10 až 15 minut.

8. Vyjměte patku přístroje, odpojte zásobník a rovněž podložku, stejně jako zásobník patky, použijte k tomu kancelářskou sponku a odstraňte možné překážky.

ream the steam tip on the foot as well as the foot tray with a paper clip to remove any obstructions

Pokud necháte zařízení o sekundu nebo dvě na podlaze déle, na voskovaných podlahách se mohou objevit mléčné skvrny. Ty lze odstranit pomocí vinného octa a vody.

Než mop použijete, podlahu důkladně zameťte nebo vysajte. Tak odstraníte veškeré volné nečistoty.

Zkontrolujte, jaký druh podlahy máte. Parní mop PowerFresh je skvělý na dlaždice, vinyl, linoleum, mramor, kámen a podlahy z tvrdého dřeva; váš mop není vhodný k použití na nelakované podlahy z tvrdého dřeva.

Dali jste do nádrže na vodu něco jiného než vodu? Do nádrže na vodu patří pouze voda. Cokoli jiného, například vinný ocet, může způsobit skvrny, ale také trvalé poškození vašeho mopu.

Pokud jste do nádrže nikdy nedali nic jiného než vodu, pokuste se k odstranění skvrn použít navlhčený hadřík.

Nyní se podívejte na podložku z mikrovlákna. Pokud má na sobě látky, které vypadají divně, pravděpodobně se na ni dostaly z podlahy.

Pokud se vám podaří skvrny odstranit pomocí utěrky nebo hadříku z mikrovlákna nebo pokud jsou na podložce z mikrovlákna divné látky, skvrny jsou pravděpodobně způsobeny voskem na podlahy. Použití vašeho mopu na voskované podlahy může snížit jejich lesk.

Pokud nechcete podlahy voskovat, je třeba, abyste si přečetli pokyny od dodavatel podlahy.

Pokud se vám podařilo skvrny odstranit, podložky vyperte v pračce, použijte prací prostředek. Nepřidávejte aviváž ani bělidlo.

Zvuk cvakání je normální zvuk pumpy, která se snaží protlačit vodu přístrojem. Objeví se během prvního použití, pokaždé, když v přístroji dojde voda a v případě, že není používán delší dobu, kdy se voda odpaří nebo v případě použití nového filtru. Pokud jde o první použití přístroje, přidržte spínač dokud zvuk nezmizí, zhruba 1,5 minuty.

Pokud NEJDE o první použití zařízení, voda nemůže v přístroji cirkulovat. Zkontrolujte, zda je voda v nádrži a zda je filtr správně usazený.

Pokud přístroj nebyl používán delší dobu, spínač podržte na 30 sekund, problém by se měl vyřešit.

1. Tento otvor slouží jako ventil pro uvolňování tlaku. Ventil je navržený tak, aby uvolnil páru v případě, že je pára v přístroji zablokovaná. UPOZORNĚNÍ: Tato oblast může být horká*

2. Zkontrolujte ucpání hrotu trysky, sejměte hlavu mopu a vyšroubujte šroub v základně přístroje.

*UPOZORNĚNÍ: Hrot trysky může být horký*

Nečistoty z hrotu trysky odstraňte pomocí kancelářské sponky. Než provedete tyto kroky, ujistěte se, že je podložka sejmutá.

3. Zkontrolujte filtr. Filtr je třeba vyměnit. Pokud je barva filtru modrá, je třeba ho vyměnit.

Pokud problémy s přístrojem přetrvávají, přístroj odvezte do místního servisního centra na kontrolu.

1. Zkontrolujte filtr a ujistěte se, že je v přístroji správně nasazený.

2. Zkontrolujte konektor filtru. Pokud je rozbitý, můžete se pokusit vyjmout rozbité části z přijímače pomocí malého šroubováku. POZNÁMKA: NEŽ SE POKUSÍTE ROZBITÝ KONEKTOR VYJMOUT, PŘÍSTROJ ODPOJTE Z NAPÁJECÍ SÍTĚ. Na filtr se záruka nevztahuje. Pokud se vám ho nepodaří vyjmout, přístroj odvezte do autorizovaného centra společnosti BISSELL.

3. Zkontrolujte praskliny nebo poškození filtru. V případě potřeby filtr vyměňte.

4. Zkontrolujte, zda je o kroužek na svém místě. Pokud chybí je třeba objednat nový filtr.

5. Je-li o kroužek na svém místě, zkontrolujte jeho deformace. Pokud používáte v nádrži kromě vody i jiný přípravek, dojde k deformaci o kroužku. Deformity způsobí také vinný ocet. Jiné přípravky mohou způsobit rozklad o kroužku a/nebo jiných částí přístroje. V souladu s návodem lze v nádrži použít POUZE vodu.

Pokud problémy s přístrojem přetrvávají, přístroj odvezte do místního servisního centra na kontrolu.

V případě, že dochází k úniku vody, zkontrolujte, že nevychází ze spodní části filtru.

1. Zkontrolujte, zda je filtr na svém místě.

2. Zkontrolujte poškození nádrže a víčka a zda nedošlo k špatnému nasazení. Víčko na tomto modelu musí být usazeno pevně.

3. Zkontrolujte nádrž a filtr a ujistěte se, že jsou na přístroj nasazeny správně, bez mezer.

4. Zkontrolujte praskliny nebo poškození filtru.

V NÁDRŽI NEPOUŽÍVEJTE VINNÝ OCET ANI JINÝ ROZTOK, POUZE VODU.

Zkontrolujte následující:

1. Spouštěč nemá pnutí?

Pokud NE; rukojeť je nasazená nesprávným způsobem. Napájecí kabel odpojte ze zásuvky a rukojeť znovu nasaďte. Zařízení odpojte a rukojeť znovu nasaďte

Pokud ANO; zkontrolujte filtr…

  a. Vyjměte filtr

  b. Zkontrolujte, zda se na straně filtru nebo v horní části neobjevily praskliny. Zkontrolujte celý filtr a pokuste se najít možné praskliny. Jejich nalezení může být obtížné, proto filtr kontrolujte v dobře osvětlené místnosti. V případě, že praskliny na filtru naleznete, je třeba provést jeho výměnu.

2. Zkontrolujte barvu filtru - měla by být zelená. Pokud se změní na modrou je třeba provést výměnu filtru. Abyste účinnost filtru maximalizovali je třeba použít destilovanou vodu.

3. Zkontrolujte filtr, ujistěte se, že je správně usazený a že jeho konektor je neporušený. Filtr může být třeba zasunout pevně, dokud jakékoli mezery mezi spodní částí filtru a přístrojem nezmizí.

4. Zkontrolujte, zda je nádrž plná vody pokojové teploty a zda je víčko nasazené správně. Víčko na tomto modelu musí být usazeno pevně. Víčko zkontrolujte nad dřezem. Pokud neuvolňuje vodu, je třeba provést jeho výměnu.

5. Zkontrolujte, zda je jeho kontrolka rozsvícená. Zahřátí topného prvku může trvat minutu.

Pokud se kontrolka nerozsvítí…

  a. Zkontrolujte, zda je napájecí kabel zapojený do funkční zásuvky. Pokud se kontrolka nerozsvítí ani po uplynutí minuty a/nebo pokud se přístroj nezahřeje, přístroj musí být zkontrolován v autorizovaném servisním centru BISSELL.

  Pokud se rozsvítí modrá kontrolka: a. Stiskněte spínač, k uvolňování páry může dojít až za 2 minuty.

  b. Zkontrolujte páru v nádrži, filtr přístroje, do otvoru, kde je filtr připojený k přístroji nalijte malé množství studené vody a spínač stiskněte zhruba na 2 minuty. Než začnete s kontrolou páry ujistěte se, že je podložka připojená k základně.

Pokud se po nalití vody do otvoru filtru neobjeví ŽÁDNÁ pára, hlavu mopu sejměte a zkontrolujte hrot trysky, a to tak, že uvolníte šroub na základně přístroje. Než budete pokračovat, poté, co sejmete hlavu mopu se ujistěte, že je podložka připevněná k základně.

Pokud se po sejmutí hlavy mopu neobjeví ŽÁDNÁ pára, trysku vyčistěte kancelářskou sponku, ale než začnete trysku čistit, ujistěte se, zda je podložka sejmutá. V případě, že se neobjeví žádná pára, přístroj odneste na kontrolu do lokálního autorizovaného servisního centra BISSELL.

Pokud ANO, po sejmutí hlavy mopu se objeví pára...v takovém případě může být hlava mopu ucpaná. Do hlavy mopu nalijte vinný ocet a vyčistěte ji.

Pokud ANO; pára se objeví po nalití do otvoru filtru, zkontrolujte vodu ve filtru. Je-li filtr nový, než jím přístroj přečerpá vodu může trvat několik minut. V takovém případě může přístroj vydávat hlasitější zvuk, ale ten by měl pomalu ustat. Filtr lze na 10 až 15 minut ponořit do studené vody a nasáknout ho vodou.

Zkontrolujte pnutí spínač. Pokud nedochází k žádnému pnutí, sejměte horní rukojeť a znovu ji nasaďte. Zkontrolujte, zda je rukojeť nasazená na své místo. Pokud nedochází k žádnému pnutí, rukojeť je třeba vyměnit.

6. Je podložka na přístroji správně nasazená? Je třeba, abyste slyšeli, jak „zacvakne“ na místo.

7. Podložku vyjměte a zkontrolujte, zda je hadince správně uzamknutá. Pokud není hadice správně připevněná k základně, hadici zabezpečte a potom ji připevněte zpět na základnu.

Pokud ani poté nedochází k vypouštění páry, zařízení odvezte do lokálního autorizovaného servisního centra BISSELL a nechte ho zkontrolovat nebo opravit.

1. Zkontrolujte poškození napájecího kabelu. V případě poškození přístroj odvezte do nejbližšího autorizovaného servisního centra.

2. Zkontrolujte, zda je zařízení zapojeno do funkční zásuvky.

3. Než parní mop aktivujete, zkontrolujte, že přístroj měl dostatek času k zahřátí.

Pokud problémy s přístrojem přetrvávají, přístroj odvezte do místního servisního centra na kontrolu.

Sání neklesá


 • érie 1311 bude při normálním sání spuštěná zhruba 40 minut, a v případě maximálního sání zhruba 28 minut.

 • Série 1312 bude při normálním sání spuštěná zhruba 30 minut, a v případě maximálního sání zhruba 20 minut.

 • Série 1313 bude spuštěná zhruba 15 minut (na tomto přístroji neexistuje žádné nastavení sání)

Lehčí/kompaktnější - baterie NiMH má stejnou hmotnost a rozměry jako Li-Ion baterie.

Dlouhá životnost při skladování


 • Baterie NiMH mohou ztratit 1-5 % svého výkonu každý den. 
 • Baterie Li-Ion si uchovávají úroveň nabití i po několika měsících skladování.

Nízká údržba/“Paměť“ žádná baterie (účinek paměti).

Poté, co přístroj vychladne (zhruba 5 minut) zkontrolujte, zda je v nádrži voda. Zkontrolujte, zda červená kontrolka zhasla. Kontrolka zhasne jakmile je přístroj dostatečně horký k stříkání páry. Je-li kontrolka stále červená, přístroj nebude páru stříkat.

Zkontrolujte, zda není ucpaná tryska. Nástroj sejměte a zkontrolujte, zda přístroj stříká i bez připojeného nástroje. Pokud přístroj stříká bez připojeného nástroje, vyčistěte hrot trysky koncem kancelářské sponky. Pokud přístroj bez nástroje nestříká, počkejte zhruba 5 minut než přístroj vychladne. Potom trysku vyčistěte kancelářskou sponkou.

Počkejte dokud červená kontrolka nezhasne. Jakmile zhasne, váš přístroj je připravený k použití. Může to trvat několik minut.

Zkontrolujte, zda je přístroj na rovném povrchu a zda stojí kolmo.  Pokud se vysavač překlápí, kontaktujte společnost BISSEL, prosím

Jaký typ podlahy čistíte? Abrazivní podlahy, například drsné dlaždice, cihly, atd., ovlivní podložku víc než hladké, vinylové podlahy. Pokud čistíte abrazivní podlahy, budete muset použít víc podložek než v případě čištění hladkých podlah.

Podložky na mop perte v pračce, použijte prací prostředek. NEPŘÍDÁVEJTE aviváž ani bělidlo. V takovém případě by se mohly podložky rozložit rychleji a mohly by se objevit díry.

Zkontrolujte, zda nedochází k netěsnostem ventilu nádrže. Černý, kulatý ventil ve spodní části by se měl při stisknutí prstem volně pohybovat. Pokud je zaseknutý nebo zatlačený, může docházet k úniku roztoku, proto se ho pokuste zasunout zpět.

Kromě toho se ujistěte, že na nádrži nejsou žádné praskliny nebo díry. Problém každopádně vyřešíte výměnou nádrže.

1. Zkontrolujte, zda je černé těsnění na svém místě. Pokud není na nádrži se špinavou vodou nasazeno správně, dojde k úniku. Těsnění lze nasadit pouze jedním způsobem.

2. Zkontrolujte, že na černém těsnění nejsou žádné nečistoty. Pokud jsou ve štěrbinách jakékoli nečistoty, těsnění nebude fungovat správně a dojde k úniku. Viz obrázky níže:

 

spotclean

 

3. Zkontrolujte, zda je odlučovač v nádrži na špinavou vodu umístěný správně. Šipka na odlučovači musí být vyrovnaná s ikonou zámku, která se nachází na nádrži se špinavou vodou. Pokud není na svém místě, nádrž na špinavou vodu bude unikat nebo dojde k úniku ve spodní části přístroje. Viz obrázek níže:

 

spotclean